Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων 18-24 ετών

  • Προγράμματα: 1).Logistics, και 2).Εξαγωγικού Εμπορίου
  • Επίδομα €1.380

ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ

Valid first name is required.
Valid last name is required.
Valid first name is required.
Valid last name is required.

Aποστολή


Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ)

© 2018 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος


Top